Pejabat Pendidikan Daerah / Pejabat Pendidikan Wilayah (Pegawai Prasekolah) Atau Terus mengemukakan terus sebarang pertanyaan melalui emel di eprasekolah@moe.gov.my Tahniah buat semua ibu bapa yang berjaya dalam kemasukan ke prasekolah…

peraturan yang ditetapkan 6. Mengemukakan rekod kesihatan murid 7. Mengemukakan semua dokumen asal semasa temuduga 8. Permohonan akan ditolak sekiranya calon memalsukan sebarang dokumen semasa temuduga   Permohonon Secara Online…

  • 1
  • 2