…Ini ialah persaraan wajib kerana cukup umur bersara. Bagi mereka yang dilantik sebelum 1.10.2001 telah diberi opsyen melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2001 untuk memilih bersara wajib pada umur…

…warganegara Malaysia. Bagi Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd) wajib menyediakan Resolusi Syarikat mengikut format yang disediakan yang memberikan kebenaran. Penyaluran pembiayaan atas nama Syarikat bagi pembiayaan RM20,000 dan ke atas….

…atau dua hari sebelum tarikh pembayaran gaji bagi kakitangan awam. Sebagai pengguna yang baru untuk menggunakan sistem ini, anda WAJIB mendaftar sebagai pengguna baru terlebih dahulu. Tips Semak Slip e-Penyata…

…bersama kami! DAFTAR SSM NI WAJIB KE? Perniagaan fizikal atapun online kedua-duanya wajib mendaftarkan perniagaan mereka dengan syarikat SSM. Hal ini kerana timbul banyak aduan daripada pengguna yang mengalami masalah…