Program MBBS240/PH240/DS240 Profesional (online.uitm.edu.my) Program Pengajian yang ditawarkan adalah mengikut kategori pemohon adalah seperti berikut: A. Lepasan Pra Diploma UiTM ke Diploma UiTM 74 Program Diploma B. Lepasan Penerapan Semester…

…Jom! PROSES PERMOHONAN PINJAMAN Umumnya, proses permohonan pinjaman terdiri daripada tiga peringkat. Ia meliputi penyediaan pelan perniagaan, penyerahan permohonan pinjaman dan penilaian permohonan pinjaman. PERINGKAT PERTAMA: PENYEDIAAN PELAN PERNIAGAAN Maklumat…

…adakan beberapa program untuk dapatkan peserta bagi program ini. Kita sedang atur kawasan mana program akan diadakan. Keutamaan akan diberikan kepada anak muda dalam kalangan keluarga kurang berkemampuan atau miskin…