…emel ke inspirasiku@yapeim.my SEMAKAN PERMOHONAN YAPIEM Untuk semakan permohanan Yapeim, pihak kami akan mengemaskini maklumat ini kelak, dijangkakan semakan permohonan yapeim akan diperolehi pada 15 MAC 2020 Secara berperingkat, Atau…

…Kanak-kanak Warganegara Malaysia sahaja. Berapakah Had Umur untuk Memohon? Kanak-kanak yang mencapai umur empat tahun pada 1 Januari tahun persekolahan semasa (Bagi kohort 3+ kanak-kanak yang lahir pada 2 hingga…

…2021. Syarat Permohonan Kemasukan Prasekolah KPM 2021 Kanak-kanak warganegara Malaysia sahaja Kanak-kanak yang lahir pada 2 Januari 2015 hingga 15 Januari 2017 sahaja yang layak untuk memohon. Bantuan Helpdesk Prasekolah…

…warganegara Malaysia (MyKad) atau memiliki pengenalan Malaysia (MyPR / MyKAS) Pasangan bukan warganegara Malaysia tetapi memiliki anak warganegara (Mykad / Mykid) Hubungan anak mestilah: Anak kandung (termasuk anak tidak sah…

anakanak asnaf bagi peringkat sekolah rendah dan menengah untuk membayar yuran dan keperluan pembelajaran. Ini merupakan langkah yang baik untuk membantu anakanak golongan asnaf ini untuk mendapat akses kepada pendidikan…