Pembancian di Malaysia akan dijalankan menerusi kaedah pembancian online atau eCensus disebabkan penularan wabak COVID-19 pada 2020. Kaedah pembancian ini tidak memerlukan proses pembancian secara bersemuka (face to face) dan hanya perlu menjawab soal selidik secara dalam talian sahaja. Oleh itu, kerjasama rakyat Malaysia dalam memberikan