Cara Memohon Rumah Kos Rendah di Malaysia 2020? Era globalisasi di mana ekonomi dan pembangunan dunia berkembang pesat, membuatkan rakyat turut terkesan dan keperluan penting seperti rumah menjadi matlamat utama. Selain menjadi asas utama keperluan manusia, ianya juga untuk memastikan kehidupan selari dengan perkembangan negara