Maklumat terbaru? Kemaskini dan semak status pembayaran BSH 2020 Fasa 2? Keliru? Jangan risau, Pemberitahuan ada penjelasan khas untuk anda. Terbaru: Kemaskini & Semak Status Pembayaran BSH 2020 menyampaikan kepada anda segala proses yang perlu anda lalui untuk membuat kemaskini dan semakan status pembayaran BSH

Anda merupakan salah seorang pemohon Bantuan Sara Hidup (BSH)? Tahukah anda, bahawa anda perlu mengemaskini maklumat anda untuk Bantuan Sara Hidup 2020? Dimana perlu anda kemaskini? Manual atau online? Artikel Pemberitahuan pada hari ini bawakan khas kaedah untuk anda kemaskini maklumat anda dalam Bantuan Sara