Permohonan Pinjaman Pertanian Agrobank. Skim Pembiayaan Agropreneur Muda atau Agro-Youth Entrepreneur Scheme (AGRO-YES) adalah satu inisiatif baru yang diperkenalkan oleh Agrobank untuk membantu usahawan-usahawan muda yang mencari pembiayaan untuk perniagaan pertanian mereka. Usaha ini pastinya dapat membantu usahawan-usahawan muda yang ingin mengembangkan perniagaan bidang pertanian