Program Subsidi Upah 4.0. Kerajaan melalui Pelan Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi (PEMULIH) menyediakan sekali lagi inisiatif Program Subsidi Upah (PSU) 4.0 yang merupakan lanjutan daripada Program Subsidi Upah sebelum ini. Bagi meringankan beban kos yang terpaksa ditanggung oleh premis perniagaan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan