Pemberitahuan » Informasi » Tips Memohon Pinjaman Perniagaan Dengan Bank PASTI LULUS

Tips Memohon Pinjaman Perniagaan Dengan Bank PASTI LULUS

Apa proses yang perlu dilalui untuk memohon pinjaman dengan bank untuk berniaga? Bagaimana nak pastikan yang permohonan itu 100% PASTI LULUS?

Wujudkah istilah peluang 100% pasti lulus walaupun setelah berkali-kali anda cuba tak pernah berjaya?

Apa rahsianya?

Sebenarnya ada teknik dan proses yang gerenti pinjaman perniagaan itu berjaya, tetapi mesti ada tips khas untuk membantu anda.

Anda berminat? Teruskan bersama kami di Pemberitahuan untuk kita sama-sama membongkar tips memohon pinjaman perniagaan dengan bank PASTI LULUS.

PERANAN INSTITUSI KEWANGAN DALAM PROSES PERMOHONAN

Institusi kewangan adalah penyumbang utama dana kepada perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia.
Artikel kali ini berhasrat membantu perusahaan kecil dan sederhana dalam permohonan pinjaman mereka dengan memaparkan maklumat-maklumat tentang keperluan-keperluan lazim institusi kewangan dalam memberikan pinjaman. Apa yang penting anda faham sebelum memohon.

Tips Memohon Pinjaman Perniagaan Dengan Bank PASTI LULUS - Tips Memohon Pinjaman Perniagaan Dengan Bank PASTI LULUS

 

Tips Memohon Pinjaman Perniagaan Dengan Bank PASTI LULUS

Berikut kami kongsikan 3 TEKNIK dan 4 PROSES untuk memohon pinjaman perniagaan dengan bank gerenti lulus. Jom!

PROSES PERMOHONAN PINJAMAN

Umumnya, proses permohonan pinjaman terdiri daripada tiga peringkat. Ia meliputi penyediaan pelan perniagaan, penyerahan permohonan pinjaman dan penilaian permohonan pinjaman.

PERINGKAT PERTAMA: PENYEDIAAN PELAN PERNIAGAAN

Maklumat mengenai syarikat anda adalah diperlukan sebelum institusi kewangan boleh membuat keputusan sama
ada untuk meluluskan pinjaman anda. Ini adalah untuk memastikan pemprosesan permohonan pinjaman anda berjalan dengan cepat dan lancar. Bagi perusahaan kecil dan sederhana, ini akan melibatkan penyediaan pelan perniagaan.

Apakah Pelan Perniagaan?

Ia adalah rencana bertulis yang memaparkan wawasan anda dan bagaimana perniagaan anda akan diuruskan untuk menepati objektifnya.

Pelan perniagaan yang diolah dengan baik dan berstruktur seharusnya merangkumi dan memaparkan informasi perniagaan yang memang ingin diketahui oleh institusi kewangan. Pelan perniagaan hendaklah bersifat jelas, mudah dan ringkas.

Apakah Aspek Penting Pelan Perniagaan?

Aspek penting pelan perniagaan adalah:

• Model perniagaan, produk/perkhidmatan, wawasan dan matlamat.

• Kedudukan syarikat masa kini, dalam konteks kewangan, pasaran dan pesaing (jika ada).

• Faktor-faktor kritikal untuk kejayaan perniagaan.

• Keperluan pembiayaan.

Tujuan-tujuan spesifik pinjaman dan bagaimana pinjaman boleh membantu perniagaan.

Pelan perniagaan yang baik seharusnya mengandungi maklumat asas seperti berikut:

 1. Pengenalan mengenai perniagaan anda.
 2. Carta organisasi dan struktur organisasi.
 3. Tujuan dan wawasan perniagaan.
 4. Perihal produk dan perkhidmatan.
 5. Analisis industri dan pesaing.
 6. Strategi perniagaan.
 7. Keperluan operasi.
 8. Strategi jualan dan pemasaran.
 9. Unjuran kewangan.

PERINGKAT KEDUA: PROSES PERMOHONAN

Untuk mempercepatkan proses permohonan, anda seharusnya mengemukakan borang permohonan pinjaman yang lengkap dengan melampirkan pelan perniagaan dan semua dokumen yang berkaitan yang dikehendaki oleh institusi kewangan anda.

Setiap institusi kewangan mungkin mempunyai borang permohonan pinjaman dan senarai semak permohonan pinjaman mereka sendiri. Walau bagaimanapun, senarai dokumen yang diperlukan oleh kebanyakan institusi kewangan adalah lebih kurang sama untuk ditentusahkan dan dinilai.

Jadual berikut menyenaraikan dokumen-dokumen asas yang dikehendaki (mengikut jenis syarikat) untuk permohonan pinjaman.

dokumen berkanun syarikat - Tips Memohon Pinjaman Perniagaan Dengan Bank PASTI LULUS

dokumen kewangan dan pengurusan syarikat - Tips Memohon Pinjaman Perniagaan Dengan Bank PASTI LULUS

Institusi kewangan memerlukan dokumen-dokumen ini untuk menentusahkan/memahami/menilai yang berikut:

 • Kewujudan syarikat /perniagaan, pengarah/pemilik perniagaan dan kuasa untuk meminjam dan kesahan pinjaman.
 • Risiko operasi perniagaan dan kecekapan pengurusan, pengalaman dan kepakaran pemilik dan kumpulan pengurusan utama.
 • Kekuatan kewangan dan keupayaan membayar balik (termasuk aliran tunai) peminjam.
 • Nilai bersih perniagaan dan penggearan (gearing) peminjam.
 • Kedudukan kewangan pengarah/pemilik perniagaan Kebolehlaksanaan dan daya maju syarikat dalam keadaan ekonomi semasa.
 • Industri dan risiko pasaran perniagaan.
 • Risiko operasi perniagaan.
 • Strategi/pelan kontingensi peminjam untuk mengurangkan risiko dan memaksimumkan keuntungan.
 • Cadangan kemudahan adalah selari dengan keperluan pinjaman.
 • Amaun yang dipohon mencerminkan keperluan perniagaan berdasarkan kepada jualan sekarang atau ramalan.
 • Risiko keseluruhan yang berkaitan dengan pinjaman yang dicadangkan.
Baca Juga :  eKasih:Pendaftaran & Semakan Status eKasih Secara Online 2020

Anda harus mengisytiharkan maklumat yang lengkap mengenai hal-hal kewangan anda dan memastikan bahawa maklumat tersebut adalah tepat pada masa permohonan pinjaman dibuat. Pengisytiharan maklumat yang betul juga akan memastikan permohonan pinjaman anda cepat diproses.

Lawatan dan Sesi Temu Duga oleh Institusi Kewangan

Untuk memahami perniagaan dan untuk mendapatkan penjelasan, institusi kewangan mungkin mengadakan sesi temu duga dan lawatan ke premis perniagaan anda.

Ini adalah untuk membolehkan institusi kewangan menilai kedudukan kewangan dengan lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika sesi temu duga dan lawatan adalah berkaitan dengan perniagaan, struktur pengurusan, kedudukan pasaran iaitu pasaran dikuasai, pesaing, ramalan pasaran, pelan masa hadapan dan putaran hayat produk.

PERINGKAT KETIGA: PENILAIAN PERMOHONAN PINJAMAN

Selepas anda mengemukakan semua dokumen yang diperlukan, institusi kewangan akan menilai permohonan pinjaman anda. Anda boleh merujuk kepada piagam pelanggan yang dipamerkan di ruang legar bank untuk mengetahui tempoh yang diperlukan oleh institusi kewangan untuk memproses permohonan anda. Dalam menilai permohonan pinjaman anda, institusi kewangan akan menjurus kepada keperluan asas tertentu seperti yang diringkaskan ini:

 • Daya maju perniagaan.
 • Sama ada risiko adalah pada tahap yang boleh diterima menurut garis panduan pinjaman institusi kewangan.
 • Keupayaan anda membayar balik pinjaman Sama ada pinjaman anda adalah untuk membangunkan perniagaan.
 • Sejarah kredit anda dengan institusi kewangan tersebut.

Prinsip umum yang digunakan oleh institusi kewangan untuk menilai risiko kredit perniagaan boleh dibahagikan kepada 5 aspek yang merangkumi kedua-dua penilaian bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Kelima-lima prinsip tersebut dan ciri-ciri masing-masing adalah diringkaskan seperti di bawah:

• Karektor
– Pengetahuan anda tentang perniagaan, pengalaman dan projek yang lampau.
– Kedudukan kewangan, rekod pembayaran balik yang lampau, reputasi dan komitmen kepada perniagaan.
– Stail pengurusan perniagaan anda iaitu konservatif, aggresif, berhemat dan sebagainya.
– Pelan penggantian pengurusan, umur dan tahap kesihatan.

• Modal
– Sumber modal, misalnya sama ada daripada pemegang saham syarikat
– Kecukupan komitmen kewangan anda

dalam perniagaan (dalam bentuk dana pemegang saham, pendahuluan daripada pengarah dan cagaran pihak ketiga yang disediakan oleh pemilik) [Anda harus memastikan bahawa anda menyediakan modal yang mencukupi untuk menyokong perniagaan anda dan tidak hanya bergantung kepada pinjaman bank. Ini memastikan perniagaan anda berkeupayaan menghadapi sebarang kejutan yang boleh menjejas pencapaiannya.]

• Kapasiti
– Kapasiti atau kebolehan perniagaan untuk membayar pinjaman melalui:

i. Penjanaan aliran wang tunai yang mencukupi iaitu, tunai masuk ditolak tunai keluar akibat perbelanjaan adalah mencukupi untuk membayar balik pinjaman. (Keuntungan tidak boleh dimanfaatkan untuk membayar balik pinjaman memandangkan ia adalah keputusan pengiraan yang diperolehi pada akhir sesuatu tempoh)

ii. Lain-lain punca pembayaran balik [Program pembayaran balik akan distrukturkan mengikut kaedah yang tidak akan terlalu membebankan perniagaan]

• Keadaan
– Pengaruh luar yang akan memberikan kesan secara langsung dan tidak langsung terhadap prestasi perniagaan seperti persekitaran teknologi/pembangunan, globalisasi, pasaran mata wang asing, ekonomi negara rakan dagangan utama, sistem perundangan, rangka kerja pengawalseliaan dan trend sosial.

• Cagaran
– Cagaran yang ditawarkan oleh anda untuk mengimbangi kelemahan bagi aspek-aspek di muka surat 7 dan 8 Institusi kewangan menjalankan pemeriksaan kredit dan meneliti pengendalian akaun semasa perniagaan, rekod pembayaran balik pinjaman dan kemudahan perdagangan. Sesetengah institusi kewangan sudahpun memperkenalkan matriks penilaian pinjaman dalam bentuk pemarkahan sebagai sebahagian daripada proses penilaian kredit mereka.

KELULUSAN PERMOHONAN PINJAMAN

Setelah institusi kewangan meluluskan pinjaman anda, ia akan mengeluarkan satu surat tawaran yang menyatakan syarat-syarat kemudahan pinjaman tersebut. Di antara syarat-syarat yang lazim dikenakan ialah:

 • Syarat-syarat pembayaran balik dan penjelasan tunggakan.
 • Pinjaman tertakluk kepada semakan berkala dan akan berubah mengikut budi bicara institusi kewangan.
 • Penyerahan buku-buku akaun.
 • Keperluan yang dikenakan ke atas peminjam jika berlaku perubahan dalam jenis perniagaan yang diceburi

Proses pinjaman perniagaan infografik - Tips Memohon Pinjaman Perniagaan Dengan Bank PASTI LULUS

KESIMPULAN

Kami berharap entri kami kali ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam memahami bagaimana bank menilai pemohonan pinjaman anda.

Sila penuhi apa yang pihak Institusi kewangan perlukan. Memudahkan urusan mereka menjadi satu point untuk anda berjaya.

Kami ucapkan selamat berjaya dan semoga proses permohonan pinjaman anda berjalan lancar dan gerenti lulus!