Pemberitahuan » Semakan Online » Kerajaan » Daftar Online Sistem Insurans Pekerjaan PERKESO SIP (EIS) 2020

Daftar Online Sistem Insurans Pekerjaan PERKESO SIP (EIS) 2020

Bagaimana cara untuk anda membuat pendaftaran online Sistem Insurans Pekerjaan PERKESO SIP (EIS) tahun 2020? Bagi yang masih keliru, apa sebenarnya sistem insurans ni?

Daftar Online Sistem Insurans Pekerjaan PERKESO SIP (EIS) 2020 memberikan anda maklumat ringkas tetapi padat yang dapat membantu anda mendapat gambaran secara keseluruhan mengenai sistem Insurans Pekerjaan PERKESO SIP ini.

Pastikan anda terus bersama kami untuk maklumat yang lebih lanjut tentang cara pendaftaran online dan sebagainya.

Jom!

Sistem Insurans Pekerjaan PERKESO SIP (EIS)

Sistem Insurans Pekerjaan, (SIP) mula dilaksanakan pada Januari 2018 sebagai satu jaringan keselamatan sosial yang bertujuan untuk:

 1. Menyediakan bantuan kewangan segera (7 hari selepas pengesahan hilang kerja) kepada pencarum yang hilang pekerjaan. Akan diberikan bantuan iaitu sebanyak RM600 (maksimum 3 bulan).
 2. Membantu pencarum yang hilang pekerjaan mendapat pekerjaan baru melalui program penempatan semula pekerjaan termasuk bantuan mobiliti.
 3. Meningkatkan kebolehpekerjaan pencarum yang hilang pekerjaan melalui program latihan & latihan vokasional.

Semua warganegara Malaysia yang mencarum dengan PERKESO layak memohon SIP kecuali mereka yang hilang pekerjaan akibat salah laku(misconduct), perletakan jawatan sukarela, tamat kontrak atau bersara.

SIP terdiri daripada dua komponen utama iaitu insurans pekerjaan (Employment Insurance) dan Active Labour Market Policies (ALMPs).

 • Komponen pertama: pekerja yang terjejas akan diberikan bantuan kewangan sementara untuk menyokong diri dan keluarga mereka semasa mencari pekerjaan baharu. Mereka juga akan diberikan bantuan kewangan tambahan jika mereka menjalani program latihan yang diakreditasi untuk meningkatkan kebolehpasaran mereka.
 • Komponen kedua: sebagai tambahan kepada bantuan kewangan, pekerja yang terjejas akan disokong dengan program perkhidmatan pekerjaan semula untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan secepat mungkin yang baharu dan sesuai. Ini termasuk bantuan kaunseling kerjaya, carian dan padanan pekerjaan serta latihan.
FAEDAH-FAEDAH SIP 
 • Menyediakan perkhidmatan dan sokongan pekerjaan kepada Orang Berinsurans untuk mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian
 • Menyediakan elaun mencari pekerjaan bagi tempoh 1 – 6 bulan tertakluk kepada syarat kelayakan caruman dan kesediaan untuk bekerja semula (EMP)
 • Menyediakan elaun bekerja semula awal sebagai insentif bagi menggalakkan Orang Berinsurans untuk kembali bekerja dengan segera (EBSA)
 • Menyediakan elaun pendapatan berkurangan bagi Orang Berinsurans yang bekerja dengan lebih daripada satu majikan dan telah kehilangan pekerjaan (EPB)
 • Menyediakan elaun latihan harian sekiranya Orang Berinsurans menjalani latihan (EL)
 • Membiayai yuran latihan Orang Berinsurans yang dibayar terus kepada penyedia latihan yang berdaftar (FL)
ELAUN MENCARI PEKERJAAN (EMP)

Elaun Mencari Pekerjaan (EMP) akan dibayar kepada penganggur dalam masa pencarian kerja untuk tempoh 3 hingga 6 bulan. Jumlah EMP bergantung kepada peratusan kadar bulanan menurun 80%, 50%, 40%, 40%, 30% dan 30% daripada gaji yang diinsuranskan (GYD).

Dalam masa yang sama, penerima faedah EMP hendaklah mendaftar diri sebagai pencari kerja dan mengikuti program penempatan semula pekerjaan secara aktif. Sewaktu menerima EMP, seseorang penerima faedah juga layak menerima EBSA dan EL mengikut syarat kelayakan.

Sewaktu menerima EMP, seseorang penerima faedah juga layak menerima EBSA dan EL mengikut syarat kelayakan.

Baca Juga :  Cara Memohon Latihan GIATMARA 2020 Online
ELAUN BEKERJA SEMULA AWAL (EBSA)

Elaun Bekerja Semula Awal (EBSA) akan menggalakkan orang yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan baru dalam tempoh yang singkat. Tanpa faedah ini, mereka yang menganggur tiada inisiatif untuk mencari kerja dengan segera sebaliknya ingin menghabiskan waktu menganggur mereka dan menikmati bayaran EMP sehingga 6 bulan.

Pekerja yang telah kembali bekerja semula biasanya akan menerima gaji pada akhir bulan pertama, dengan itu EBSA merupakan bantuan kewangan sementara sehingga dia menerima gaji bagi bulan tersebut.

EBSA menggalakkan penganggur kembali bekerja secepat mungkin yang secara tidak langsung akan menjimatkan dana dan menggalakkan penganggur lebih produktif serta mengelakkan pengangguran jangka panjang (lebih daripada 6 bulan).

ELAUN LATIHAN (EL)

Elaun Latihan (EL) akan di bayar kepada pekerja berdasarkan permohonan dan keperluan beliau. EL merupakan 25% daripada gaji yang diinsurankan (GYD). Ianya dibayar secara bulanan dengan kadar minimum RM10 dan maksimum RM20 sehari mengikut bilangan hari latihan yang dihadiri.

Modul dan jenis latihan adalah mengikut pasaran kerja yang ditentukan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) atau agensi-agensi lain. Pada masa hadapan, latihan keusahawanan juga mungkin menjadi sebahagian daripada latihan vokasional jika ia membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan.

PEMBAYARAN FI LATIHAN (FL)

Fi Latihan (TF) akan dibayar terus kepada penyedia latihan berdasarkan kehadiran OB ke program latihan yang telah dijalankan. Penyedia latihan mestilah berdaftar dengan PERKESO sebagai penyedia latihan yang ditauliahkan untuk memberi latihan kepada OB.

Standard dan kualiti penyedia latihan akan dipantau dengan teliti oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Sementara itu, modul dan jenis kursus latihan akan ditentukan oleh Kementerian dan mestilah sejajar dengan program pasaran buruh yang aktif.

Pada masa hadapan, latihan keusahawanan juga mungkin menjadi sebahagian daripada latihan vokasional jika ia membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan.

ELAUN PENDAPATAN BERKURANG (EPB)

Elaun Pendapatan Berkurang(EPB) akan dibayar secara sekaligus (lump sum) kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan bagi majikan yang telah menamatkan pekerjaannya tetapi masih bekerja dengan majikan yang lain, memandangkan sumber pendapatannya telah berkurangan.

Kaedah pengiraan EPB adalah sama seperti Elaun Mencari Pekerjaan (EMP) iaitu dengan peratusan faedah menurun 80%, 50%, 40%, 40% 30% dan 30% daripada gaji yang diinsuranskan (GYD).

Daftar Online Sistem Insurans Pekerjaan PERKESO SIP (EIS) 2020

Permohonan Sistem Insurans Pekerjaan PERKESO boleh dibuat atas talian (on-line) dengan mengisi serta melampirkan borang dan perintah/ surat pengesahan termasuk mendaftar diri sebagai pencari kerja.

Permohonan yang lengkap akan diproses dan disemak kelayakan berdasarkan kelayakan am dan syarat kelayakan caruman.

Syarat kelayakkan:

Semua pekerja swasta / pencarum yang kehilangan pekerjaan layak memohon bantuan kewangan, kecuali:

 1. Perletakan jawatan secara sukarela
 2. Tamat tempoh kontrak perkhidmatan
 3. Penamatan kontrak perkhidmatan atas persetujuan bersama majikan tanpa terma dan syarat;
 4. Penyiapan kerja mengikut kontrak perkhidmatan;
 5. Persaraan; atau
 6. Penamatan kontrak perkhidmatan disebabkan oleh salah laku.

Bantuan kewangan akan diberi selama 6 bulan maksimum, dan berjumlah RM10,800 maksimum.

Kemudian, permohonan tersebut akan disalurkan kepada PERKESO/ JTK / JPP bagi menentusahkan kehilangan pekerjaan yang berlaku.

Setelah kelulusan dibuat, penyediaan baucer dan pemidahan wang akan dibuat terus ke dalam akaun pemohon.

Untuk sebarang maklumat lanjut, sila lihat kepada dua video penerangan di bawah:

KESIMPULAN

Kami berharap perkongsian kami kali ini dapat membantu meringankan urusan anda mengenai Sistem Insuran Perkerjaan PERKESO SIP ini.

TERIMA KASIH