…di negeri Selangor atau telah bermastautin di negeri Selangor lebih daripada 10 tahun atau merupakan pemilih yang telah berdaftar di Negeri Selangor; dan Wanita yang telah berkeluarga (tidak kira samada…

…mentadbir hal ehwal zakat termasuk pemungutan, pengagihan, pengurusan kewangan dan sebagainya. MUALLAF Pemberian Zakat kepada Asnaf Muallaf Bukan Islam Yang Cenderung Ke Arah Islam Pandangan Pengikut Mazhab Syafi’e dan Maliki-…

…Bantuan IPT MAIK Peringkat Negeri Ba ntuan Zaka t melanjutkan pelajaran ke IPT merupakan salah satu daripada Program Agihan Wang Zakat MAIK kepada asnaf yang layak ke IPT dalam negeri….

…kurang dari RM 35000 Bayaran fitrah/zakat (mengikut jumlah yang dikeluarkan) Dalam contoh Ramli di atas, sekiranya beliau membayar zakat RM 1500/setahun, maka beliau layak mendapat rebat cukai sebanyak RM 1500…